Packages
Packages > pkg.pkl-lang.org/pkl-k8s/k8s

k8s.api.admissionregistration.v1.ValidatingWebhookConfiguration1.1.0

open module k8s.api.admissionregistration.v1.ValidatingWebhookConfiguration extends k8s.K8sResource

ValidatingWebhookConfiguration describes the configuration of and admission webhook that accept or reject and object without changing it.

Module URI:
package://pkg.pkl-lang.org/pkl-k8s/k8s@1.1.0#/api/admissionregistration/v1/ValidatingWebhookConfiguration.pklcontent_copy
Pkl version:
0.25.0 or higher
Source code:
ValidatingWebhookConfiguration.pkl

Properties(show inherited)

Methods(show inherited)

Classes(show inherited)

Type Aliases(show inherited)