Packages
Packages > pkg.pkl-lang.org/pkl-k8s/k8s

k8s.api.resource.v1alpha2.ResourceClaimParametersReference1.1.0

expand_more
module k8s.api.resource.v1alpha2.ResourceClaimParametersReference extends k8s.K8sObject

ResourceClaimParametersReference contains enough information to let you locate the parameters for a ResourceClaim.

Module URI:
package://pkg.pkl-lang.org/pkl-k8s/k8s@1.1.0#/api/resource/v1alpha2/ResourceClaimParametersReference.pklcontent_copy
Pkl version:
0.25.0 or higher
Source code:
ResourceClaimParametersReference.pkl

Properties(show inherited)

Methods(show inherited)

Classes(show inherited)

Type Aliases(show inherited)